PARTENERI

- Universitatea „George Bacovia” din Bacău - Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

- Universitatea de Vest din Timişoara - Facultatea de Psihologie şi Sociologie - Departamentul de Asistenţă Socială

- Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București

- Universitatea Româno-Americană din București

- Universitatea Transilvania din Brașov

- Universitatea Spiru Haret din Brașov

- Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București

- Agenţia Naţională Antidrog

- Administraţia Naţională a Penitenciarelor

- Asociația Internațională  Polițiștilor (I.P.A. Secția Română)

- Inspectoratul Județean de Poliție Bacău

- Serviciul de Medicină Legală Bacău

- Inspectoratul Școlar Județean Bacău

- Asociaţia Prevenirea Adicţiei şi Comportamentului Adictiv - APACA Bacău

- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău

- Colegiul Asistenților Sociali - Filiala Bacău

- Institutul Național de Pregătire Profesională a Avocaților - Centrul Teritorial Iași

- Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău

- Asociaţia Română de Ştiinţe Penale (A.R.S.P.)

- Editura Universul Juridic

- Instituţia Prefectului - Judeţul Bacău

- Consiliul Judeţean Bacău

- Consiliul Local Bacău

- Primăria Municipiului Bacău