PAGINA DE START

Sinteza privind desfășurarea Conferinței DECRET 2015

 

Conferința natională cu participare internațională „Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective - DECRET”, ediția 1/2015, a avut loc în perioada 19-20 noiembrie 2015 la Universitatea „George Bacovia” din Bacău.

Această conferință a fost organizată de Universitatea „George Bacovia” din Bacău și Universitatea de Vest din Timişoara - Facultatea de Psihologie şi Sociologie, în parteneriat cu alte cinci universități din țară, precum și cu instituții și organizații ce țin de mediul profesional cu atribuții și responsabilități în prevenirea și combaterea devianței și delincvenței din România.

Un rol important, în ceea ce privește sprijinul financiar al Conferinței DECRET 2015, l-au avut Consiliul Local al Municipiului Bacău și Consiliul Județean Bacău.

Conferința DECRET 2015 a avut un prestigios Comitet Științific, al cărui președinte a fost distinsul prof. univ. dr. Ovidiu PREDESCU, cercetător științific, director al publicațiilor Dreptul și vicepreședinte al Uniunii Juriștilor din România.

Principalul obiectiv al conferinței anuale DECRET 2015, îl constituie identificarea cu continuitate a evoluției, tendințelor și perspectivelor formelor de devianță și criminalitate națională și internațională, în scopul apropierii cercetării științifice de activitatea practică a instituțiilor și organizațiilor implicate în prevenirea și combaterea fenomenelor antisociale.

Scopul conferinței DECRET îl reprezintă prezentarea și diseminarea de către specialiști din diferite domenii de activitate a celor mai recente și importante evoluții și bune practici în investigarea, prevenirea și combaterea diferitelor forme de manifestare a devianței și delincvenței, precum și consolidarea rolului cercetării științifice academice în prevenirea și combaterea devianței și delincvenței, prin abordarea unor teme de maximă relevanță și actualitate. Finalitatea conferinței constă în publicarea materialelor relevante prezentate în conferință într-un volum la o editură de prestigiu, respectiv la Editura Universul Juridic, precum și transmiterea unor exemplare din acest volum către instituții abilitate ale statului în prevenirea și combaterea devianței și a criminalității.

La Conferința DECRET 2015 s-au înscris 46 de persoane, din mediul academic și profesional, cu un număr de 40 de comunicări științifice, înregistrate pe toate cele trei secțiuni ale conferinței.

Plenul Conferinței DECRET 2015 s-a desfășurat în Aula Moldova a Universității „George Bacovia” din Bacău, unde a fost prezent un public format din peste 200 de persoane, invitați, cadre didactice din învățământul universitar și preuniversitar, studenți, masteranzi, doctoranzi, elevi, magistrați, polițiști, jandarmi, avocați, consilieri juridici, medici, psihologi, experți, etc.

După intonarea imnului național și păstrarea unui moment de reculegere în memoria victimelor decedate în urma incendiului din Clubul „Colectiv”, București, 30 octombrie 2015 și în memoria victimelor decedate în urma atentatelor teroriste, Paris, 13 noiembrie 2015, Conferința DECRET 2015 a fost deschisă de doamna prof. univ. dr. Tatiana PUIU, rector al Universității „George Bacovia” din Bacău, care a scos în evidență probleme importante ale devianței și criminalității din România. În contextul problemelor menționate, Conferința națională cu participare internațională „Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective - DECRET” se dorește a se constitui într-un parteneriat, al Universității „George Bacovia” din Bacău, cu mediul academic și profesional din România, pentru a aduce un modest aport la întărirea capacității instituționale a statului de a apăra sistemul adevăratelor valori în lupta cu devianța și criminalitatea.

În Plenul Conferinței DECRET 2015 au fost prezentate cinci comunicări științifice, astfel:

- Domnul prof. univ. dr. Ovidiu PREDESCU, director al publicațiilor Dreptul, „Globalizare, Globalitate și Criminalitate”;

- Domnul conf. univ. dr. Constantin DUVAC, președinte al Asociației Române de Științe Penale, „Unele controverse în legătură cu infracțiunile contra persoanei”;

- Doamna conf. univ. dr. Mihaela Alida TOMIȚĂ, de la Universitatea de Vest din Timișoara, „Fațete moderne ale justiției penale pentru minori”;

- Domnul conf. univ. dr. Alexandru AMITITELOAIE, de la Universitatea „George Bacovia” din Bacău, „Libertatea de exprimare şi delictul de opinie. Aspecte de constituţionalitate”;

- Domnul conf. univ. dr. Ion RUSU, de la Universitatea „George Bacovia” din Bacău, „Prevenirea criminalității prin intermediul dreptului penal român”;

Toate celelalte comunicări științifice au fost prezentate pe cele trei secțiuni ale concerinței DECRET 2015:

Secțiunea I: Medii și grupuri criminogene. Evoluția, tendințele, impacturile și perspectivele de manifestare a acestora. Abordări integrate în prevenirea și combaterea devianței și criminalității;

Secțiunea II: Reducerea cererii și ofertei de droguri. Strategii de aplicare a legii în domeniul antidrog;

Secțiunea III: Evoluția și stadiul actual al metodelor și tehnicilor științifice de investigare a fenomenelor infracționale și a devianței;

Conținutul tuturor comunicărilor științifice prezentate în plen și pe secțiuni au fost apreciate de către publicul prezent ca fiind deosebit de actuale, importante și utile, prin prisma cantității, dar mai ales a calității informațiilor, care au fost transmise cu multă empatie și profesionalism la Conferința DECRET 2015.

În pauza de prânz a putut fi vizionat standul de carte al Editurii Universul Juridic din București și au fost lansate trei cărți, respectiv: „Elemente de Tehnică Criminalistică”, autori: lector univ. dr. Nelu NIȚĂ de la Universitatea „George Bacovia” din Bacău și comisar șef Eugen GOLDAN de la Inspectoratul Județean de Poliție Bacău, precum și „Drept civil. Partea generală” și „Drept civil. Persoanele”, autori: prof. univ. dr. Cristian JORA de la Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București și conf. univ. dr. Ioan CIOCHINĂ-BARBU de la Universitatea „George Bacovia” din Bacău.

Activitățile de pe timpul pauzei de prânz au fost acompaniate de un moment artistic susținut de Cvartetul „DOLCE” de la Colegiul Național de Artă „George Apostu” din Bacău.

Conferința DECRET 2015 s-a încheiat într-o atmosferă prietenească, așa cum s-a și desfășurat de altfel, manifestându-se speranța și încrederea revederii la Conferința DECRET 2016.

 CONFERINŢA NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ

„DEVIANȚĂ ȘI CRIMINALITATE. EVOLUȚIE, TENDINȚE ȘI PERSPECTIVE”

„DEVIANCE AND CRIMINALITY. EVOLUTION, TRENDS AND PROSPECTS”

„DECRET - Ediția 1/2015”

Conferința națională cu participare internațională „Devianță și Criminalitate. Evoluție, Tendințe și Perspective - DECRET” este un eveniment organizat anual, cu scopul de a încuraja activitatea de cercetare și analiză în vederea identificării celor mai eficace și eficiente modalităţi de prevenire şi combatere a multiplelor forme de devianţă şi delincvenţă, oferind totodată un cadru academic adecvat explorării științifice proactive și schimbului de idei din aria temelor de interes.

Perioada de desfășurare a primei ediții: 19-20 noiembrie 2015

Loc de desfășurare: Universitatea „George Bacovia” din Bacău