DESPRE CONFERINTA

Scopul conferinței, îl constituie:

-     prezentarea și diseminarea de către specialiști din diferite domenii de activitate a celor mai recente și importante evoluții și bune practici în investigarea, prevenirea și combaterea diferitelor forme de manifestare a devianței și delincvenței;

                   -     consolidarea rolului cercetării științifice academice în prevenirea și combaterea devianței și delincvenței, prin abordarea unor teme de maximă relevanță;

-     prezentarea și consolidarea politicilor naționale antidrog în context european;

Scopul final al conferinței, îl reprezintă:

-     publicarea materialelor relevante prezentate în conferință într-un volum la o editură recunoscută sau de

prestigiu;

                   -     analiza și diseminarea celor mai valoroase date, informații și propuneri, către instituțiile abilitate ale statului;

-     obținerea acreditărilor necesare pentru a acorda certificate cu puncte și credite profesionale participanților la conferință;

 

Obiectivele generale ale conferinței vizează în principal:

-     identificarea cu continuitate a evoluției, tendințelor și perspectivelor formelor de devianță și criminalitate națională și transfrontalieră, în scopul apropierii cercetării științifice de activitatea practică a instituțiilor și organizațiilor implicate în prevenirea și combaterea fenomenelor antisociale;

-     identificarea și prezentarea impactului politicilor antidrog din România;

-     promovarea și consolidarea cercetării științifice axate pe aspecte teoretice și practice ale vieții cotidiene, prin colaborarea dintre mediul academic și mediul profesional în domeniul devianței și criminalității, din perspectivă politică, juridică, economică, socială, psihologică, etică, culturală, medico-legală, etc.;

 

Obiectivele specifice ale conferinței vizează în principal:

-     constituirea unui cadru academic și instituțional organizat și stimulant de dezbateri și de dezvoltare a cercetării interdisciplinare de impact național și internațional, care să realizeze legătura între diferite teme de cercetare din domeniul devianței şi metodele de investigare a fenomenelor antisociale;

-     susținerea colaborării interinstituționale la nivel național și internațional, pentru facilitarea întâlnirii și dezbaterilor între specialiști, cu scopul realizării schimburilor de experiență, al preluării și aplicării de know-how, precum și al realizării convergenței tematice între cercetarea științifică și aspectele practice din domeniul devianței și criminalității.

Participanții la conferință

Conferința se adresează tuturor persoanelor implicate în activitățile specifice de prevenire și combatere a devianței și delincvenței, persoane interesate în efectuarea schimburilor de experiență, în analiza tendințelor și înfruntarea provocărilor domeniului, cum sunt: cercetători, oameni de știință, cadre didactice universitare, cadre didactice din învățământul preuniversitar, doctoranzi, masteranzi, judecători, procurori, polițiști, avocați, consilieri juridici, executori judecătorești, medici legiști, medici psihiatri, psihologi, experți și alte categorii de persoane care activează în instituții sau organizații a căror activitate are impact în prevenirea și combaterea devianței și a criminalității.