CALL FOR PAPERS

INVITAȚIE

 Stimată doamnă / Stimate domn

Universitatea „George Bacovia” din Bacău - Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative

în parteneriat cu

niversitatea de Vest din Timişoara - Facultatea de Psihologie şi Sociologie - Departamentul de Asistenţă Socială, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București, Universitatea Româno-Americană din București, Universitatea Transilvania din Brașov, Universitatea Spiru Haret din Brașov, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, Agenţia Naţională Antidrog, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, Asociația Internațională a Polițiștilor (I.P.A. Secția Română), Inspectoratul Județean de Poliție Bacău, Serviciul de Medicină Legală Bacău, Inspectoratul Școlar Județean Bacău, Asociaţia Prevenirea Adicţiei şi Comportamentului Adictiv - APACA Bacău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău, Colegiul Asistenților Sociali - Filiala Bacău, Institutul Național de Pregătire Profesională a Avocaților - Centrul Teritorial Iași și Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău

 

Vă invită să participați la

Conferinţa naţională cu participare internaţională

„DEVIANCE AND CRIMINALITY. EVOLUTION, TRENDS AND PROSPECTS”

„DEVIANȚĂ ȘI CRIMINALITATE. EVOLUȚIE, TENDINȚE ȘI PERSPECTIVE”

„DECRET - Ediția 1/2015”

                                                Evenimentul va avea loc în perioada 19-20 noiembrie 2015

                                                            la Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Înscrierea și participarea la conferință

La lucrările conferinței în plen și pe secțiuni poate participa orice persoană interesată în domeniul devianței și al criminalității.

Înscrierea la conferință în vederea prezentării de comunicări științifice se realizează prin completarea formularului de înregistrare care se transmite pe adresa de e-mail: nita_nelu@yahoo.com.

Formularul de înscriere poate fi găsit pe pagina de internet a Conferinței DECRET: http://decret2015.ugb.ro/home

Comunicările științifice vor fi transmise sub forma unui fișier în format word, pe aceeași adresă de e-mail, având menționat pe prima pagină sub titlul lucrării, numele și afilierea autorului/autorilor, precum și adresele de e-mail în vederea contactării.