Taxa de participare

Participarea la conferință în vederea prezentării de comunicări științifice este condiționată de plata unei taxe de participare în valoare de 100 lei de fiecare participant și pentru fiecare lucrare, care reprezintă cheltuieli pentru materiale ale conferinței, cafea, apă și pentru publicarea lucrărilor selectate, după caz, în Revista „Acta Universitatis George Bacovia.Juridica” sau într-un volum al conferinței la o editură recunoscută.

 

Informații privind plata taxei de participare

Plata se face la Unicredit Țiriac Bank, Bacău:

  • Beneficiar: Universitatea George Bacovia din Bacău
  • Cont IBAN: RO15 BACX 0000 0003 4955 4000
  • Swift code: BACXROBU

(În formular se va specifica: Suma reprezintă taxă de participare la Conferința „DECRET – Ediția 1/2015”)