Programul Conferintei

Joi, 19 Noiembrie 2015

Orele

Activitatea

Locația

9.00-10.00

Primirea și înregistrarea participanților

Coffee break

Hol Principal

10.00-13.30

 

 

Deschidere conferință și Sesiune Plenară

Intonarea Imnului Național

Interpret:

DARIA TĂNASE la „Oboi”

Colegiul Național de Artă „George Apostu” din Bacău

Moment de reculegere

În memoria victimelor decedate

în urma incendiului din Clubul „Colectiv”  București, 30 octombrie 2015

și

În memoria victimelor decedate în urma atentatelor teroriste

Paris, 13 noiembrie 2015

Aula Moldova

Prof. univ. dr. Tatiana PUIU

Rector al Universității „George Bacovia” din Bacău

Cuvânt de deschidere

Comunicări științifice în Plen

1. Prof. univ. dr. Ovidiu PREDESCU

- Cercetător științific

-Vicepreședinte al Uniunii Juriștilor din România

-Director al publicațiilor Dreptul

-Cercetător de onoare al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române

Tema: Globalizare, globalitate și criminalitate

2. Prof. univ. dr. Costică VOICU

Președinte al Asociației Internaționale a Polițiștilor (IPA) - Secția Română

Tema: Criza dreptului și Dreptul crizei

3. Conf. univ. dr. Mihaela Alida TOMIȚĂ

Universitatea de Vest din Timișoara

Șef al Centrului Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Timișoara

Tema: Fațete moderne ale justiției penale pentru minori

Coffee break

11.45-12.00

4. Conf. univ. dr. Constantin DUVAC

Președinte al Asociației Române de Științe Penale

Tema: Unele controverse în legătură cu infracțiunile contra persoanei

5. Conf. univ. dr. Alexandru AMITITELOAIE

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Tema: Libertatea de exprimare şi delictul de opinie. Aspecte de constituţionalitate

13.00-15.00

Prânz - Lansare carte - Moment artistic

Universul Juridic - Prezentare carte

Hol Principal

Prânz

Hol parter și Hol etaj I

Cărți lansate:

1. Elemente de Tehnică Criminalistică

Autori:

Lector univ. dr. Nelu NIȚĂ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Cms. șef Eugen GOLDAN

Inspectoratul Județean de Poliție Bacău

Prezintă:

Conf. univ. dr. Ion RUSU

 

2. Drept civil. Partea generală

3. Drept civil. Persoanele

Autori:

Prof. univ. dr. Cristian JORA

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București

Conf. univ. dr. Ioan CIOCHINĂ-BARBU

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Prezintă:

Conf. univ. dr. Alexandru AMITITELOAIE

Moment artistic

Cvartetul „DOLCE”

Colegiul Național de Artă „George Apostu” din Bacău

15.00-17.00

Sesiune de comunicări științifice 1

A1, A2, AS4

17.00-17.30

Coffee break

Hol Principal

17.30-19.30

Sesiune de comunicări științifice 2

A1, A2, AS4

20.00-23.00

CINA FESTIVĂ

Restaurant

 

 

Vineri, 20 Noiembrie 2015

9.00-11.30

Sesiune de comunicări științifice 3

A1, A2, AS4

11.30-12.00

Coffee break

Hol Principal

12.00-13.00

CONCLUZII ŞI ÎNCHIDEREA CONFERINŢEI

Aula Moldova

 

Lista comunicarilor stiintifice

Secțiunea I

Medii și grupuri criminogene. Evoluția, tendințele, impacturile și perspectivele de manifestare a acestora. Abordări integrate în prevenirea și combaterea devianței și criminalității

Moderatori: Conf. univ. dr. Ion RUSU

Lector univ. dr. Marius Ciprian BOGEA

A1

Comunicări Științifice

1.

Corpul închis. Trăiri și experiențe în lumea de după gratii

Doctorand Alexandra-Mihaela BĂRBULESCU

Universitatea din București

Școala Doctorală de Sociologie

2.

Corupţia - consideraţii criminologice

Lector univ. dr. Marius Ciprian BOGEA

Universitatea „George Bacovia ” din Bacău

Lector univ. dr. Ovidiu NEICUȚESCU

Universitatea „George Bacovia ” din Bacău

3.

Integrarea deţinuţilor prin ergoterapie (terapie ocupațională) ca modalitate de reinserţie socială

Psiholog drd. Lorena BOLFĂ

4.

Infracțiunile contra persoanei în noul Cod penal român. Unele aspecte preventive

Prof. univ. dr. Alexandru BOROI

Universitatea „Titu Maiorescu” din București

5.

Violenţa în sistemul educațional

Lector univ. dr. Florin-Mihai CĂPRIOARĂ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Lect. univ. dr. Alina-Cornelia CĂPRIOARĂ

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

6.

Unele aspecte ale criminalității specifice relațiilor de muncă și raporturilor de servicu 

Conf. univ. dr. Ioan CIOCHINĂ-BARBU

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

7.

Teorii psihomorale contemporane

Lector univ. dr. Ioan Constantin GLIGA

Universitatea Transilvania din Brașov

8.

Noi tendinţe imigraţioniste în Europa

Dr. Delia MAGHERESCU

Avocat, Baroul Gorj

9.

Delicvenţa juvenilă - Abordări teoretice

Prof. univ. dr. Cristinel Ioan MURZEA

Universitatea Transilvania din Brașov

10.

Considerații privind impacturile Strategiei Naționale Anticorupție asupra evoluției, tendințelor și manifestărilor corupției din România

Lector univ. dr. Nelu NIȚĂ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

11.

Rolul poliției în protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități

Lector univ. drd. Mariana PAVLENCU

Academia ,,Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne din Republica Moldova

12.

Așteptările persoanelor private de libertate înainte de eliberare

Doctorand Ștefan-Lucian ROTARIU

Universitatea din București

Facultatea de Sociologie și Asistență Socială

13.

Strategii de intervenție de terapie ocupațională la femei cu tulburări comportamentale private de ocupații

Conf. univ. dr. med. Gabriela RAVEICA

Psiholog drd. Lorena BOLFĂ

Lector univ. dr. psih. Dana CIOCAN

14.

Prevenirea criminalității prin intermediul dreptului penal român

Conf. univ. dr. Ion RUSU

Universitatea „George Bacovia ” din Bacău

15.

Infracțiunile contra patrimoniului în dreptul penal român. Prevenirea acestora prin intermediul dreptului penal

Asist. univ. dr. Minodora-Ioana RUSU

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București

16.

Violenţa în familie - cauză a încălcării unor drepturi sau libertăţi fundamentale individuale

Lector univ. dr. Oana ȘARAMET

Universitatea Transilvania din Brașov

17.

Securitate informatică

Prof. univ. dr. Stancu Şerb

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București

Lector univ. dr. Ion Drăghici

Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București

Dr. Bogdan Teodorescu

Inspectoratul General de Aviație al M.A.I.

Ing. dipl. Mihai Şerb

Huawei Tehnologics

18.

Conservarea imaginii materne prin crimă - o perspectivă judiciară a psihologiei abisale

Comisar șef Daniela TĂNASE

Inspectoratul Județean de Poliție Bacău

19.

Conţinutul constitutiv al infracţiunii de ucidere a nou-născutului  săvârşită de către mamă

Masterand Daniela TĂNĂSESCU

Universitatea „Danubius” din Galați

20.

Corupția politică - o problemă socială cronică

Conf. univ. dr. Toader TOMA

Universitatea „George Bacovia ” din Bacău

21.

Reglementări naționale privind măsurile educative privative și neprivative de libertate aplicate minorilor delincvenți

Doctorand Roxana UNGUREANU

Conf. univ. dr. Mihaela Alida TOMIȚĂ

Universitatea de Vest din Timișoara

22.

Criminalitatea în domeniul mediului înconjurător

Prof. univ. dr. Costică VOICU

Asociația Internațională a Polițiștilor (IPA) - Secția Română

 

Secțiunea II

Reducerea cererii și ofertei de droguri. Strategii de aplicare a legii în domeniul antidrog

Moderatori: Conf. univ. dr. Mihaela Alida TOMIȚĂ

Conf. univ. dr. Nicoleta BUZATU

A2

Comunicări Științifice

1.

Problemele legate de droguri: un model biopsihosocial

Cătălin APREUTESEI

Specialist criminalist

Inspectoratul Județean de Poliție Bacău

2.

Noi abordări legislative în cazul infracțiunilor legate de consumul de droguri în România. Individualizarea pedepselor privative de libertate

Doctorand Diana BOLÂNU

Asistent social, formator, psihoterapeut

Agenția Naționala Antidrog

Conf. univ. dr. Mihaela Alida TOMIȚĂ

Universitatea de Vest din Timișoara

3.

Dinamica prevenirii consumului de droguri în școală din perspectiva triadei elev-profesor-specialist

Dr. Marta BUTNARU

Asociaţia Prevenirea Adicţiei şi Comportamentului Adictiv Bacău

4.

Perspectivă antropologică asupra consumului de droguri prin conceptul de relativism cultural

Dr. Marta BUTNARU

Asociaţia Prevenirea Adicţiei şi Comportamentului Adictiv Bacău

Casiana PASCARIU

Adjunct Faculty

Maricopa Community Colleges, Phoenix, Arizona, USA

5.

Tendințe actuale în reabilitarea consumatorilor de droguri

Dr. Radu NĂFORNIȚĂ

Agenția Națională Antidrog

Șef al Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău

6.

Schimbări de paradigmă în prevenirea consumului de droguri în rândul adolescenților și tinerilor

Dr. Radu NĂFORNIȚĂ

Agenția Națională Antidrog, Centrul Bacău

Șef al Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău

Dr. Marta BUTNARU

Asociaţia Prevenirea Adicţiei şi Comportamentului Adictiv Bacău

Lector univ. dr. Nelu NIȚĂ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Camelia POPA

Inspectoratul Şcolar al Judeţului Bacău

Amalia DIACONU

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională  Bacău

Asistent univ. drd. Adrian LUPAȘCU

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

7.

Dimensiunea socio-juridică a  drogurilor - de la prohibiţie la justiţia terapeutică

Lector univ. dr. Ion NECȘULESCU

Universitatea „Spiru Haret” din Brașov

8.

Prevenirea consumului de droguri din perspectiva triadei familie, școală, comunitate și asistență

Didina ROINIȚĂ

Specialist criminalist

Inspectoratul Județean de Poliție Bacău

9.

Impactul programului de comunitate terapeutică asupra deținuților din Penitenciarul București Jilava

Antoanela-Cristina TEOROC

Director adjunct la Penitenciarul București Jilava

10.

Repere privind formarea specialiștilor în asistența integrată a consumatorilor de droguri

Conf. univ. dr. Mihaela Alida TOMIȚĂ

Universitatea de Vest din Timișoara

Agenția Națională Antidrog

Şef al Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Timișoara

Dr. Radu NĂFORNIȚĂ

Agenția Națională Antidrog

Şef al Centrului Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Bacău

 

Secțiunea III

Evoluția și stadiul actual al metodelor și tehnicilor științifice de investigare a fenomenelor infracționale și a devianței

Moderatori: Lector univ. dr. Nelu NIȚĂ

Asistent univ. drd. Adrian LUPAȘCU

AS4

Comunicări Științifice

1.

Identificări criminalistice după fumat - „Expertiza urmelor olfactive de pe mucul de ţigară”

Cms. șef Costică-Romică ICHIM

Centrul Regional de Prevenire,  Evaluare şi Consiliere  Antidrog  Iaşi

Doctorand la Universitatea Academiei de Științe a Moldovei

2.

Mijloace şi metode moderne utilizate în identificarea urmelor infracţiunii

Lector univ. dr. Nelu NIȚĂ

Universitatea „George Bacovia” din Bacău

Cms. șef Eugen GOLDAN

Șef Serviciu Criminalistică

Inspectoratul Județean de Poliție Bacău

3.

Reziliența profesioniștilor din sistemul de probațiune

Doctorand Ioana Elena TRUȘCĂ

Conf. univ. dr. Mihaela Alida TOMIȚĂ

Universitatea de Vest din Timișoara