COMITET DE ORGANIZARE

Președinte:

Lector univ. dr. Nelu NIȚĂ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău

 

Membri:

- Lector univ. dr. Marius-Ciprian BOGEA, Universitatea „George Bacovia” din Bacău 
            - Lector univ. dr. Mihai CĂPRIOARĂ, Universitatea „George Bacovia” din Bacău
            - Dr. Radu NĂFORNIȚĂ, Agenția Națională Antidrog, Centrul Bacău
            - Comisar șef Eugen GOLDAN, Inspectoratul Județean de Poliție Bacău
            - Comisar șef Daniela TĂNASE, Inspectoratul Județean de Poliție Bacău
            - Comisar de penitenciare Geanina ȘTEFAN, Penitenciarul Bacău
            - Asistent univ. drd. Adrian LUPAȘCU, Universitatea „George Bacovia” din Bacău
            - Dr. Marta BUTNARU, Asociaţia Prevenirea Adicţiei şi Comportamentului Adictiv Bacău
            - Avocat Radu-Gabriel PATRICHE, Baroul Bacău
            - Avocat Maricica VĂLEANU, Baroul Bacău
            Conf. univ. dr. Andrei-Octavian PARASCHIVESCUUniversitatea „George Bacovia” din Bacău
            - Conf. univ. dr. Daniel GHERASIMUniversitatea „George Bacovia” din Bacău
            - Conf. univ. dr. Adrian GHERASIMUniversitatea „George Bacovia” din Bacău
            - Conf. univ. dr. Radu FLOREAUniversitatea „George Bacovia” din Bacău
            - Lect. univ. dr. Gabriela FOTACHEUniversitatea „George Bacovia” din Bacău
            - Lect. univ. dr. Daniela-Gabriela BORDEIANUUniversitatea „George Bacovia” din Bacău
            - Lect. univ. dr. Radu-Cristian BUCŞĂUniversitatea „George Bacovia” din Bacău
            - Lect. univ. dr. Florin RADUUniversitatea „George Bacovia” din Bacău
            - Lect. univ. dr. Ovidiu BONTAŞUniversitatea „George Bacovia” din Bacău
            - Lect. univ. drd. Nicoleta BOTEZUniversitatea „George Bacovia” din Bacău
            - Asistent univ. dr. Violeta URBANUniversitatea „George Bacovia” din Bacău
            - Sorinel NOVAC, Universitatea „George Bacovia” din Bacău
            - Daniela CRISTEA, Universitatea „George Bacovia” din Bacău
            - Angela Mihaela MASTACANUniversitatea „George Bacovia” din Bacău