- Universitatea „George Bacovia” din Bacău - Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative
- Universitatea de Vest din Timişoara - Facultatea de Psihologie şi Sociologie - Departamentul de Asistenţă Socială
- Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București
- Universitatea Româno-Americană din București
- Universitatea Transilvania din Brașov
- Universitatea Spiru Haret din Brașov
- Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București
- Agenţia Naţională Antidrog
- Administraţia Naţională a Penitenciarelor
- Asociația Internațională  Polițiștilor (I.P.A. Secția Română)
- Inspectoratul Județean de Poliție Bacău
- Serviciul de Medicină Legală Bacău
- Inspectoratul Școlar Județean Bacău
- Asociaţia Prevenirea Adicţiei şi Comportamentului Adictiv - APACA Bacău
- Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău
- Colegiul Asistenților Sociali - Filiala Bacău
- Institutul Național de Pregătire Profesională a Avocaților - Centrul Teritorial Iași
- Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Bacău
- Asociaţia Română de Ştiinţe Penale (A.R.S.P.)
- Editura Universul Juridic
- Instituţia Prefectului - Judeţul Bacău
- Consiliul Judeţean Bacău
- Consiliul Local Bacău
- Primăria Municipiului Bacău